#HortaÉsFutur: al·legacions contra el PGOU

“Morir matant”, amb aquesta expressió, diferents membres de Per l'Horta es refereixen una volta i una altra a la reactivació del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) de la ciutat de València, congelat des de fa quasi una dècada, quan l'esclat de la bombolla immobiliària va fer perdre sentit a la requalificació de més de 400 hectàrees agrícoles en urbanitzables. Ara mateix, es calcula que València té 57.000 habitatges buits i solars qualificats per a construir-ne 38.000 més. I per si tot açò fóra poc, en els anys de la crisi, ha perdut uns 30.000 habitants. Quin sentit tenen, llavors, aquestes requalificacions? “És obvi que ningú construirà res a València durant molts anys –explica el portaveu de Per l'Horta, Josep Gavaldà–, però, amb la requalificació, una sèrie de terrenys que són propietat de bancs i grans empreses passen a tenir uns drets adquirits que els fan guanyar valor encara que mai hi construïsquen. Així, si en un futur el consistori vol recuperar eixos espais per a l'ús públic o uns llauradors els volen comprar per cultivar-los, haurien de pagar-los a preu de sòl urbà i no rural. Es tracta, en definitiva, d'un nou rescat amagat als bancs”. Un rescat a compte dels pressupostos d'un ajuntament que, molt presumiblement, no governarà el PP.
    
  
HORTA ÉS FUTUR, DEFENSEM EL NOSTRE PATRIMONI I LA NOSTRA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA!

L'Ajuntament de Rita Barberá ha decidit que ara, a pocs mesos d'unes eleccions que pot perdre, és el moment d'aprovar la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana que planteja, entre altres mesures, urbanitzar altres 415 hectàrees de l'Horta de València. Més ciment, carreteres i rotondes en una ciutat que el que necessita són més espais verds.
Per què tanta pressa? València no té cap necessitat de transformar més horta en solars. La ciutat ha perdut 30.000 veïns/es en cinc anys i té actualment més de 57.000 habitatges buits i solars per a construir altres 38.000. Es calcula que la ciutat seguirà perdent població durant molts anys.
Volem un urbanisme més democràtic. El que València necessita és canviar el seu model urbà, que siguen els veïns i veïnes els que, en col·laboració amb l'ajuntament, decidim el futur de la nostra ciutat. Ens fa falta una València més amable, més verda i menys contaminada.
El nou PGOU condicionarà l'urbanisme de València durant dècades. No és excusa dir que no es va a construir immediatament. Recalificar més terres d'horta és seguir amb el model especulatiu que ens ha portat al desastre. Dificultarà l'ús agrari d'aquelles terres, que només es podran preservar pagant indemnitzacions milionàries als propietaris. Ens fa falta que l'horta siga, més que mai, un referent de la nostra cultura, patrimoni i identitat. El pulmó verd de la ciutat i una font de treball i aliments saludables que aquest PGOU posa en perill.
#HortaésFutur agrupa plataformes, associacions de veïns i afectats pel PGOU, col·lectius, moviments socials, ecologistes i particulars, que, davant l'amenaça de seguir urbanitzant més horta, decideixen coordinar-se per a impedir que s'aprove la revisió del PGOU.
Donada l'àmplia trajectòria de l'Ajuntament de València d'aprovar Planes Urbanístics de forma ràpida, fent cas omís a les demandes de la ciutadania, creiem que solament una gran mobilització de tota la societat pot detenir el procés d'aprovació, actualment en fase d'exposició pública. (El cas del Cabanyal és un exemple d'açò).
#HortaésFutur està promovent tot tipus d'iniciatives per a informar a la ciutadania del que està en joc: assemblees informatives, taules redones, campanya de recollida de signatures, manifestacions, rutes amb bici, plataformes web, articles en premsa...
Com es pot recolzar la campanya des de l'exterior? De tres maneres:
 1. Signant la petició online llançada per #HortaésFutur a través de Change.org que pots trobar en la pàgina https://www.change.org/p/rita-barber%C3%A1-paralizaci%C3%B3n-del-pgou-que-amenaça-la-horta-horta%C3%A9sfutur
 2. Informant massivament de la campanya #HortaésFutur. Explica-li-ho al teu cercle d'amigues i amics, família i conegudes/us. Difon entre els teus contactes per correu electrònic i les xarxes socials i ajuda a donar visibilitat a les notícies i als esdeveniments llançats des de la campanya #HortaésFutur a través de la pàgina www.perlhorta.info, així com a través de Facebook i Twitter;
 3. Participant en la 'Campanya de presentació d'Al·legacions' per a la qual us adjuntem a baix el model d'al·legació que hem preparat per a les i els espanyols que es troben en l'exterior.
Quins són els objectius de la 'Campanya de presentació d'Al·legacions'?
En primer lloc, mostrar a l'administració la nostra disconformitat amb l'aprovació de la nova revisió del PGOU. En segon lloc, mostrar a l'Ajuntament de València com la ciutadania s'oposa de forma massiva a hipotecar el futur de l'horta i de la ciutat.
Per aquesta raó, fem una crida a:
 1. Que moltes persones presenten al·legacions;
 2. Que cada persona present el major nombre d'al·legacions possibles (hi ha diferents models elaborats per entitats ciutadanes);
 3. Difondre aquesta campanya el màxim possible, ja que qualsevol ciutadà espanyol pot al·legar, i quantes més diverses i disperses es presenten, més difícil serà aprovar-ho dins dels terminis que l'ajuntament té abans de les pròximes eleccions municipals. La participació de les persones en el estranger és fonamental.
On pots trobar més models d'al·legacions?
 1. En la web de Per l'Horta [http://www.perlhorta.info/hortaesfutur/alegaciones] disposeu de diferents models d'al·legacions. Però des de la campanya #HortaésFutur hem preparat un model específic per a les persones que presenten al·legacions des de l'estranger i que podeu trobar adjunt més a baix.
 2. Signatura tantes al·legacions com pugues i presenta-les. Tingues en compte que cada model d'al·legació és diferent, ja que hi ha moltes i diferents raons per a oposar-se al PGOU. Però millor si en fas una específica teua!
Quin és el termini per a presentar-les?
El termini acaba el dimarts 24 de febrer del 2015. No us espereu a l'últim moment per a presentar-les. Posteriorment a la presentació de l'al·legació en el consolat o ambaixada, has de fer una còpia de la primera fulla, només de la primera i enviar-la per fax a l'Ajuntament de València per deixar-ne constància que l'al·legació va de camí (a través de les valises diplomàtiques) però que ha sigut presentada dins del termini.
FAX: 963 539 980
Qui pot presentar-les?
Qualsevol persona que tinga ciutadania espanyola.
On es poden presentar?
Des de l'estranger: En les Ambaixades i Consolats Espanyols (per a facilitar el contacte amb el vostre consolat podeu ajudar-vos del mapa de consolats de Marea Granada).
A on han d'anar dirigides?
En el cas de lliurar-les en òrgans fora de l'administració municipal de València, hauran d'anar dirigides a l'Ajuntament de València (Plaza de l'Ajuntament, 1 - 46002 València).
Altres recomanacions:
 1. És molt important tenir un recompte del nombre d'al·legacions presentades. Una vegada hages presentat les al·legacions mana un email amb el nombre i el lloc on les vas presentar a hortaesfutur@perlhorta.info.
 2. Si és possible fes-te una foto en el moment de presentar-les per a compartir-la en les xarxes socials. Si és possible, fes-nos-la arribar.
 3. Posar les teues pròpies raons en una al·legació personal és molt recomanable perquè no puguen respondre totes les al·legacions iguals d'una sola vegada.
 
 
HORTA ÉS FUTUR, DEFENSEM EL NOSTRE PATRIMONI I LA NOSTRA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA!
CASTELLANO

Hola a todas y todos.
El Ayuntamiento de Rita Barberá ha decidido que ahora, a pocos meses de unas elecciones que puede perder, es el momento de aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que plantea, entre otras medidas, urbanizar otras 415 hectáreas de la Huerta de Valencia. Más cemento, carreteras y rotondas en una ciudad que lo que necesita son más espacios verdes.   

¿Por qué tanta prisa? Valencia no tiene ninguna necesidad de transformar más huerta en solares. La ciudad ha perdido 30.000 vecinos en cinco años y tiene actualmente más de 57.000 viviendas vacías y solares para construir otros 38.000. Se calcula que la ciudad seguirá perdiendo población durante muchos años.
Queremos un urbanismo más democrático. Lo que Valencia necesita es cambiar su modelo urbano, que sean los vecinos y vecinas los que, en colaboración con el ayuntamiento, decidamos el futuro de nuestra ciudad. Nos hace falta una Valencia más amable, más verde y menos contaminada.
El nuevo PGOU condicionará el urbanismo de Valencia durante décadas. No es excusa decir que no se va a construir de inmediato. Recalificar más tierras de huerta es seguir con el modelo especulativo que nos ha llevado al desastre. Dificultará el uso agrario de aquellas tierras, que sólo se podrán preservar pagando indemnizaciones millonarias a los propietarios. Nos hace falta que la huerta sea, más que nunca, un referente de nuestra cultura, patrimonio e identidad. El pulmón verde de la ciudad y una fuente de trabajo y alimentos saludables que este PGOU pone en peligro.
#HortaésFutur agrupa plataformas, asociaciones de vecinos y afectados por el PGOU, colectivos, movimientos sociales, ecologistas y particulares, que, ante la amenaza de seguir urbanizando más huerta, deciden coordinarse para impedir que se apruebe la revisión del PGOU.
Dada la amplia trayectoria del Ayuntamiento de Valencia de aprobar Planes Urbanísticos de forma rápida, haciendo caso omiso a las demandas de la ciudadanía, creemos que solo una gran movilización de toda la sociedad puede detener el proceso de aprobación, actualmente en fase de exposición pública. (El caso del Cabañal es un ejemplo de ello).
#HortaésFutur está promoviendo todo tipo de iniciativas para informar a la ciudadanía de lo que está en juego: asambleas informativas, mesas redondas, campaña de recogida de firmas, manifestaciones, rutas en bici, plataformas web, artículos en prensa...
¿Cómo se puede apoyar la campaña desde el exterior? De tres maneras:
 1. Firmando la petición online lanzada por #HortaésFutur a través de Change.org que puedes encontrar en la página https://www.change.org/p/rita-barber%C3%A1-paralizaci%C3%B3n-del-pgou-que-amenaza-la-huerta-horta%C3%A9sfutur
 2. Informando masivamente de la campaña #HortaésFutur. Cuéntaselo a tu círculo de amigas y amigos, familia y conocidas/os. Difunde entre tus contactos por correo electrónico y las redes sociales y ayuda a dar visibilidad a las noticias y a los eventos lanzados desde la campaña #HortaésFutur a través de la página www.perlhorta.info, así como a través de Facebook y Twitter;
 3. Participando en la 'Campaña de presentación de Alegaciones' para la cual os adjuntamos abajo el modelo de alegación que hemos preparado para las y los españoles que se encuentran en el exterior.
¿Cuáles son los objetivos de la 'Campaña de presentación de Alegaciones'?
En primer lugar, mostrar a la administración nuestra disconformidad con la aprobación de la nueva revisión del PGOU. En segundo lugar, mostrar al Ayuntamiento de Valencia como la ciudadanía se opone de forma masiva a hipotecar el futuro de la huerta y de la ciudad.
Por esta razón, hacemos un llamamiento a:
 1. Que muchas personas presenten alegaciones;
 2. Que cada persona presente el mayor número de alegaciones posibles (hay diferentes modelos elaborados por entidades ciudadanas);
 3. Difundir esta campaña lo máximo posible, ya que cualquier ciudadano español puede alegar, y cuantas más diversas y dispersas se presenten, más difícil será aprobarlo dentro de los plazos que el ayuntamiento tiene antes de las próximas elecciones municipales. La participación de las personas en el extrangero es fundamental.
¿Dónde puedes encontrar las alegaciones?
En la web de Per l'Horta [http://www.perlhorta.info/hortaesfutur/alegaciones] disponéis de diferentes modelos de alegaciones. Pero desde la campaña #HortaésFutur hemos preparado un modelo específico para las personas que presenten alegaciones desde el extranjero y que podéis encontrar adjunto más abajo.
Firma tantas alegaciones como puedas y preséntalas. Ten en cuenta que cada modelo de alegación es diferente, ya que hay muchas y diferentes razones para oponerse al PGOU.
¿Cuál es el plazo para presentarlas?
El plazo termina el martes 24 de febrero del 2015. No os esperéis al último momento para presentarlas. Posteriormente a la presentación de la alegación en el consulado o embajada, debes hacer una copia de la primera hoja, sólo de la primera y enviarla por fax al Ayuntamiento de València para que conste que la alegación va de camino (a través de las valijas diplomáticas) pero que ha sido presentada dentro del plazo.
FAX: 963 539 980
¿Quién puede presentarlas?
Cualquier persona que tenga ciudadanía española.
¿Dónde se pueden presentar?
Desde el extranjero: En las Embajadas y Consulados Españoles (para facilitar el contacto con vuestro consulado podéis ayudaros del mapa de consulados de Marea Granate).
¿A dónde deben ir dirigidas?
En el caso de entregarlas en órganos fuera de la administración municipal de Valencia, deberán ir dirigidas al Ayuntamiento de Valencia (Plaza del Ayuntamiento, 1 - 46002 Valencia).
Otras recomendaciones:
 1. Es muy importante tener un recuento del número de alegaciones presentadas. Una vez hayas presentado las alegaciones manda un email con el número y el lugar donde las presentaste a hortaesfutur@perlhorta.info.
 2. Si es posible hazte una foto en el momento de presentarlas para compartirla en las redes sociales. Si es posible, háznosla llegar.
 3. Poner tus propias razones en una alegación personal és muy recomendable para que no puedan responder todas las alegaciones iguales de una sola vez.
 
HORTA ÉS FUTUR, DEFENDAMOS NUESTRO PATRIMONIO I LA SOBERANÍA ALIMENTARIA!!!

  
MÉS INFORMACIÓ  :  NO PGOU #hortaesfutur
http://www.barriodelcarmen.net/nube/causas/25-causas/hortaesfutur-al-legacions-contra-el-pgou.html
Campanya d'al·legacions contra el pla urbanístic de Rita Barberá:
http://www.perlhorta.info/hortaesfutur
El termini s'acaba el proper dimarts 24 de febrer!
Ni un pam d'horta per als especuladors.
  
  
  
  

Articles relacionats (per etiqueta)

Mitjà

Més en aquesta categoria:« Agricultura familiar en Brasil

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

En construcció | Under construction

" Hay que recobrar el camino hacia la naturaleza y desde ella debe partir nuestra lucha "

José Luis Sampedro

 
       
ECOLLAURES
   CERAI
   CERAI
PER L'HORTA !